Co nabízím
Jsem připraven zajistit následující oblasti v provázaném celku v návaznosti na finanční plán:
1. Financování bydlení

Vyslechnu vaše cíle a představy a posoudím vaše finanční možnosti. Můžete potřebovat peníze rychle a smířit se s vysokým úrokem anebo usilovat o co možná nejnižší náklady s financováním bydlení. Správnou kombinací například stavebního spoření a hypotečního úv
ěru lze ušetřit desítky tisíc korun. Případně vám tato kombinace dvou produktů může pomoci úvěr získat. Významných úspor lze dosáhnout i správnou volbou délky a způsobu splácení úvěru. Asistenci osobního finančního poradce oceníte již při shánění formulářů, které jsou pro vyřízení hypotéky nutností. Osobní finanční poradce šetří váš čas.
2. Zajišt
ění životní úrovně a majetku
Nešťastná událost, jako např. vážné zran
ění či smrt blízkého člověka nebo zničení části majetku, nelze nikdy vyloučit. Její následky mohou být pro klienta finančně velmi tíživé. Osobní finanční poradce zjistí současný stav vašeho zajištění a jeho důležitost vzhledem k vaší rodinné a osobní situaci. Pojištění je často velmi drahé. Osobní finanční poradce proto navrhne pojistit pouze ta rizika, která mohou ohrozit vaši stávající životní úroveň. Zároveň vám pomůže nastavit vhodnou výši a dobu pojistného krytí a výši spoluúčasti.
3. Spokojené stáří
Příjmy člov
ěka se po odchodu do důchodu významně snižují. V průměru více než o polovinu. Stárnutím obyvatelstva a rostoucím státním dluhem bude tento rozdíl ještě vyšší. Pro zajištění stáří a zachování životní úrovně je proto nutné vytvářet si vlastní rezervy. Osobní finanční poradce vaši situaci zhodnotí, zváží vaše finanční možnosti a cíle a zjistí, jaké spořící a investiční produkty již využíváte a jaký je váš vztah k riziku. Pro uskutečnění vašich cílů navrhne konkrétní produkty a výši pravidelného spoření tak, aby byly vaše úspory chráněny před inflací a zbytečným rizikem.
4. Zajišt
ění dě
D
ěti obvykle potřebují finanční pomoc rodičů, než se plně osamostatní. Kvalitní vzdělání, doma nebo v zahraničí, první bydlení, nebo "pouhé" cestování za poznáním představují nezanedbatelné výdaje. Osobní finanční poradce vyslechne vaši představu, zváží vaši situaci a navrhne řešení. Většinou se jedná o kombinaci produktů. Osobní finanční poradce vám doporučí i výši pravidelného spoření tak, abyste dosáhli co nejvyššího a přitom bezpečného výnosu.
5. Investice a spoření
Investování je um
ění vydělávání peněz penězi, pro něž nemáme v blízké době konkrétní použití. Bohužel, nic není zadarmo. Vyššího výnosu dosáhnete jen za cenu vyššího rizika. Naopak na málo rizikové investici toho moc nevyděláte. Klíčem ke spokojenosti je proto určení vašeho vztahu k riziku. To se liší dle povahy investora, jeho rodinné situace, již realizovaných investic a dalších faktorů. Náš investiční zprostředkovatel zjistí a vyhodnotí vaše investiční cíle a investiční (rizikový) profil. Následně pak zprostředkuje předání vašich investičních pokynů vybraným investičním společnostem nebo obchodníkům s cennými papíry, ať už se bude jednat o
jednorázové investice nebo o pravidelné investování. Zárove
ň vás bude informovat o všech výhodách i možných rizicích spojených s investováním.