Pro návrat na www.stroukal.eu
Formulář pro výpočet úrazového pojištění jednotlivce


Obecné rady k vyplnění formuláře:
Každý má jiné představy o pojištění, jeho parametrech, ceně,... Podrobnější popis jednotlivých položek naleznete v příkladech pojištění
Svobodný 19 mladý muž, na kterém není nikdo finančně závislý se zřejmě nemusí pojišťovat pro případ smrti úrazem na 5.000.000 Kč, ale jistě by měl zvážit pojištění trvalých následků z důvodu zabezpečení své budoucnosti a soběstačnosti, ale to ostatně každý, ...
Obdobně pro kohokoliv jehož příjmy zhruba pokrývají jeho náklady bude asi zajímavé denní odškodné v takové výši, aby nahradilo ušlou mzdu na nemocenské a neznamenalo závažný problém v rodinném rozpočtu.
Zabezpečená rodina s finanční rezervou v řádu 100ek tisíc zřejmě neocení denní odškodné 100,-. Pro živitele rodiny bude jistě zajímavější pojištění pro případ smrti na několik miliónů spolu s pojištěním trvalých následků na 10.000.000 Kč pro udržení životní úrovně rodiny v případě vážného úrazu nebo smrti.

Formulář pro výpočet pojištění rodiny
Vyplňte jen ty položky, které Vás zajímají.

* do věku- můžete si určit zvýšenou pojistnou částku jen do určeného věku, například z důvodu zajištění hypotéky, než vyrostou děti, ...(Taktéž výrazně snižuje pojistné.)
# Vážná onemocnění u dětí:
Kóma, mozková obrna, meningitida, encefalitida, virová hepatitida, diabetes mellitus I. typu, rakovina, nitrolební nádor, transplantace životně důležitých orgánů, totální ledvinové selhání, operace aorty, slepota, hluchota, paraplegie, tetraplegie, aplastická anémie, stavy vedoucí k syndromu krátkého střeva.
# Vážná onemocnění u dospělých:
Infarkt, rakovina, náhlá cévní mozková příhoda,(mozková mrtvice), totální ledvinové selhání, nitrolební (interkraniální) nádor, transplantace životně důležitých orgánů, operace aorty, slepota a hluchota, koma, paraplegie a tetraplegie, demence, kam spadají např. i atroficko-degenerativní onemocnění mozku (např. Alzheimerova choroba, Creutzfeldt-Jakobova choroba, Pickova choroba apod.).