Příklady produktů

  Najdete zde několik málo možností (veškeré finanční produkty jsou navrhovány pro konkrétního klienta a situaci a stanou se součástí vašeho finančního plánu):
 • Úrazové pojištění dětí
 • Pojištění rodiny
 • Pojištění rizikových povolání a sportovců
 • Povinné ručení a havarijní pojištění
 • Pojištění nemovitosti a domácnosti
 • Zajištění penze, studium dětí atd.


 •   Obecně k úrazovému a životnímu pojištění:
  Pojištění by mělo zabezpečit odpovídající životní úroveň vlastnímu pojištěnému nebo i celé rodině v případě nenadálé události (úraz, nemoc, smrt, ...).
  a) V případě "méně" závažného úrazu pojištění kryje snížení mzdy po dobu léčení v rozsahu 100 až 3.000 za den léčení (bez nutnosti neschopenky).
  b) Při vážném úrazu vám budou navíc kompenzovány trvalé následky v procentuelním plnění z částky 1.000.000 až 10.000.000 (péče a následná rehabilitace, léčebné pomůcky, bezbariérové bydlení, ...).
  c) V pracovní neschopnosti-obecně od 15. nebo 29. dne je možné denní odškodné jako v bodě a).
  d) Plnění pro případ velmi závažných nemocí (infarkt, rakovina, koma, transplantace orgánů, ...) v rozsahu 10.000 až 4.000.000.
  e) Zabezpečení rodiny pro případ smrti s neomezenou pojistnou částkou (pojištění úvěru, ....)
  f) Doživotní renta při ukončení pojištění nebo v případě invalidity.
  atd.
  Veškeré pojistné částky lze stanovit individuálně a nejsou vzájemně svázané. Pro dosažení maximálního poměru cena/výkon je možná kombinace více produktů pro jednotlivé členy domácnosti.
  nahoru

  Pojištění dětí (0-25 let, bez zkoumání aktivit dítěte-rizikové sporty atd.):
  • Vážná onemocnění 1.000.000
  (Rakovina, nitrolební nádor, transplantace životně důležitých orgánů, totální ledvinové selhání, operace aorty, slepota, hluchota, paraplegie, tetraplegie, kóma, mozková obrna, meningitida, encefalitida, virová hepatitida, aplastická anémie, diabetes mellitus I. typu, stavy vedoucí k syndromu krátkého střeva.)
  • Trvalé následky úrazu 4.000.000
  Dlouhodobé léčení a následná péče případně úprava životního stylu celé rodiny z důvodu vážného úrazu.
  • Odškodné v případě úrazu 1.000/den při léčení doma
  • Odškodné v případě úrazu 2.000/den při hospitalizaci
  • Odškodné v případě nemoci 1.000/den při hospitalizaci(od 1. roku věku)
  Kompenzace snížení mzdy při ošetřování dítěte, úhrada za pobyt rodiče v nemocnici, ...Není nutná neschopenka pouze potvrzená doba léčení úrazu.
  Příklady vyplaceného plnění pojišťovnou (porovnejte s Vaší současnou pojistkou):
  • „Ukopnutý“ nehet na palci nohy (Spadlá lavice na palec, nehet zmodrá a odroste.)
  - doba léčení – 20 dní
  - výše plnění 20 000 Kč
  • Zlomenina nohy
  - doba léčení – 1 den v nemocnici a pak 30 dní léčení doma
  - výše plnění 32 000 Kč
  • Zánět slepého střeva
  - doba léčení – 5 dní v nemocnici
  - výše plnění 5 000 Kč
  • Laparoskopická operace natrženého křížového vazu v koleni
  - doba léčení – 2 dny v nemocnici a pak 47 dní léčení doma
  - výše plnění 51 000 Kč
  • Potvrzení diagnózy cukrovky I. typu
  - výše plnění 1.000.000 Kč
  nahoru

    Pojištění rodiny-muž 32 let, žena 27 let, dítě 1 rok:
  Rodina má hypotéku 1.400.000 na následujících 15 let a rodina je plně závislá na příjmech muže.
  Jedno z mnoha řešení:
  • Muž i žena pojištění smrti z důvodu zajištění hypotéky - 1.400.000 na 15 let (Neklesající částka v čase narozdíl od běžného pojištění úvěru !)
  • Muž, žena i dítě pojištění trvalých následků úrazu - 4.000.000
  Dále muž:
  • Smrt následkem úrazu - 1.400.000 + 500.000
  • Vážná onemocnění - 500.000
  • Invalidita z důvodu úrazu i nemoci - 500.000
  • Odškodné v případě úrazu 200/den při léčení doma
  • Odškodné v případě úrazu 500/den při hospitalizaci
  • Odškodné v případě nemoci 300/den při hospitalizaci
  Dále dítě:
  • Vážná onemocnění - 500.000
  • Odškodné v případě úrazu 300/den při léčení doma
  • Odškodné v případě úrazu 1.300/den při hospitalizaci
  • Odškodné v případě nemoci 1.000/den při hospitalizaci

  Cena za toto pojištění je cca 860Kč.
  nahoru

    Pojištění rizikových povolání a registrovaných sportovců:
  Hasiči,výzkumná a badatelská činnost v neprozkoumaných krajinách, lesní dělníci, vykladači a posunovači vagónů, důlní práce, práce s jedy nebo s výbušninami, pyrotechnici, střelmistři, členové jednotek rychlého nasazení, práce ve výškách, v nucených polohách bez pracovních plošin, z provazových žebříků, visutých sedaček v závěsu na ochranném pásu a omezeném pracovním prostoru na pracovní lávce, práce pod vodou, při níž je nutné používat potápěčský přístroj, záchranné a havarijní sbory, práce s vysokým rizikem akutních otrav, popálenin, atd.

  • Smrt následkem úrazu - 600.000.
  • Trvalé následky úrazu - 2.400.000.
  • Odškodné v případě úrazu 200/den při léčení doma
  • Odškodné v případě úrazu 400/den při hospitalizaci
  Pro denní odškodné není opět nutná neschopenka.

  Cena pojištění je pro taková povolání jen 225Kč.
  nahoru

    Povinné ručení a havarijní pojištění:
  • bonus až 68%,
  • plnění škody i na vlastním vozidle z vašeho povinného ručení,
  • bonus až 53% i pro řidiče začátečníka a to i na havarijní pojištění !,
  • nadstandardní asistenční služby.
  nahoru


    Pojištění domácnosti a nemovitostí:
  • bonus až 20% za bezeškodní průběh
  • nezohledňuje se povodňová zóna, ale výskyt povodně,záplavy za posledních 20 let,
  • pojištění kol i mimo domácnost,
  • pojištění zahradního nábytku, atd.
  • pojištění odcizení a vandalismu,
  • pojištění věcí v garáži na jiné adrese,
  • možnost specifikovat vybrané předměty, stavby a navýšit jejich pojištění,
  • nízká spoluúčast 500Kč,
  • pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti(bez spoluúčasti),
  • pojištění občanské odpovědnosti (bez spoluúčasti),
  Občanská odpovědnost se vztahuje na všechny členy domácnosti a kryje rizika spojená s různou každodenní činností jako je jízda na kole, dítě rozbije sousedovi okno nebo zboží v obchodě, vyplavíte sousedy, ...
  Dům s hodnotou 2.500.000 a domácnost s hodnotou 500.000 bez rizika povodně a záplavy s pojištěním občanské odpovědnosti, odcizení a vandalismu:

  Cena za dům: 2.050Kč/rok, za domácnost: 1.400/rok
  nahoru

    Zajištění penze, studium dětí a mnohé další

  V tomto ohledu maximalizuji státní příspěvky a daňové odpočty s kombinací různých investičních nástrojů pro dosažení co nejvyššího zhodnocení a minimalizaci investičních rizik.
  Podnikáte ?
  Snažíte se platit minimální daně, sociální pojištění, ... ?
  O to víc musíte sami myslet na vlastní budoucnost a zabezpečení stáří, ale to se týká i zaměstnanců ve středním a mladším věku, které čeká důchod za více jak 20 let.
  Mladý člověk může za spořených 500Kč měsíčně dosáhnout důchodu přes 8.000Kč měsíčně.
  Víte kolik odvádíte na sociální pojištění ? A víte jaký vás čeká důchod ?
  !!Na státní důchod není do budoucna možné spoléhat!!
  nahoru TOPlist