Pablo Software Solutions
S kým spolupracuji
V oblasti osobního finančního poradentství jsem zvolil společnost Fincentrum, a.s.
Tato společnost patří mezi 5 nejvýznam
ějších společností v oboru. Asi znáte následující loga:

Fincentrum,a.s. je pořadatelem, vyhlašovatelem a provozovatelem výše uvedených, ale i dalších soutěží a projektů.

Tato společnost mi umož
ňuje dosáhnout nezávislosti na finančních institucích a poskytuje mi analytické zázemí.
Co to znamená ?
Nemusím s každou pojišťovnou, bankou, stavební spořitelnou, ... uzavírat samostatnou smlouvu o spolupráci.
Využívám analytické výstupy specializovaného odd
ělení (tj. mám možnost přehledného porovnání jednotlivých produktů) a je pak na potřebách klienta vybrat tu správnou stavební spořitelnu, pojišťovnu, ...